TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Medlemsfordeler

Opplæringsfond

I 2015 besluttet TOKHA å opprette et eget opplæringsfond for sine medlemsbedrifter. Les mer om fondet her, og søknadsskjema finner du her, og i opplæringsboka på ressurssenteret