TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Personvernerklæring

Personvern

PERSONVERNERKLÆRING FOR TOKHA (Se PDF)

Behandlingsansvarlig

Det er daglig leder som på vegne av TOKHA er behandlingsansvarlig for vår behandling av
personopplysninger.

Opplysninger som blir lagret

Lærlinger:

Firmaopplysninger:

Formål og grunnlag for behandlingen

Med bakgrunn i en faglig vurdering, vil det i hvert enkelt tilfelle avgjøres om når formålet med behandlingen av personopplysningene er oppfylt.
Opplysninger av sensitiv karakter oppbevares digitalt med tilgang gjennom bankID, eller innelåst i arkiv.

Sletting av personopplysninger.

Personopplysninger slettes når formålet med oppbevaringen opphører, samtykke trekkes
tilbake eller i.ht gjeldende lovverk.