TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Medlemsfordeler

Medlemsfordeler

TOKHA ble stiftet i 2007 etter påtrykk fra lokalt næringsliv. Vi har et utstrakt samarbeid med flere aktører som jobber med utvikling av lokalt næringsliv både i Hemne og Aure.

TOKHA er samlokalisert i kontorfellesskap med blant andre Hemne Næringshage og Hemne næringsforum. TOKHA har et nært samarbeid med opplæringsavdelingene i Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi er medlem av Samarbeidsforum for opplæringskontorene i Sør Trøndelag (SOST).

Mange bedrifter har valgt TOKHA som samarbeidspartner og vi ønsker flere hjertelig velkommen.