TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Medlemsfordeler

Hvordan bli medlem i TOKHA

For å bli medlem i TOKHA må hver enkelt bedrift betale en innmeldingsavgift på kr. 1 200,-. Vi har ikke årsavgift. Vi har heller ingen krav om antall lærlinger. Våre inntekter er det statlige tilskuddet for lærlinger. TOKHA betaler ut 60 % av tilskuddet til sine bedrifter som har lærlinger med ungdomsrett i henhold til opplæringsloven og 50 % til sine medlemmer med voksne lærlinger.

Innmeldingsskjema