TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Medlemsfordeler

Hvorfor bli medlem i TOKHA?

Formålet til TOKHA er å fremme fagopplæringen overfor bedrifter i Hemne og Aure og være aktiv samarbeidspartner med videregående skoler og ungdomsskoler.

Som medlem i TOKHA får du

I tillegg til dette kan TOKHA tilby andre rekrutterings- og opplæringstiltak som naturlig faller inn under virksomheten. TOKHA skal medvirke til å øke bedriftens tilgang på kvalifisert arbeidskraft, heve kompetansenivået og øke status til lærlinger og bedrifter ved å:

 

TOKHA vil gjøre sitt ytterste for at våre medlemsbedrifter skal oppleve det å ha en lærling i bedriften som noe positivt. TOKHA vil med sin lokalisering i nærmiljøet være lett tilgjengelig og inneha en lokalkunnskap til beste for både lærlingene og bedriftene.