TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Våre lærefag

Lærefag

www.vilbli.no/ TOKHA er godkjent i følgende lærefag:

 

Akvakulturfaget Institusjonskokkefaget
Automatiseringsfaget Kjemiprosessfaget
Bakerfaget  Konditorfaget
Barne- og ungdomsarbfaget Kontor- og administrasjonsfaget
Betongfaget Laboratoriefaget 
Elektriker Logistikkfaget 
Energimontørfaget Rørleggerfaget
Frisør Salgsfaget
Helsearbeiderfaget Tømrerfaget
Industrirørleggerfaget Kokkefaget
IKT-servicefaget Platearbeiderfaget
Industrimekanikerfaget Sveisefaget
CNC-Operatørfaget

Industrisnekkerfaget

 

Roar Hemne Kraftlag
               

 

Læreplanene som skal benyttes i opplæring i bedrift

etter Kunnskapsløftet, finner du her.