TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Bli lærebedrift

Hvordan bli godkjent lærebedrift

Før du kan ta inn en lærling, må din bedrift bli godkjent som lærebedrift. Det krever Opplæringsloven. Men prosessen for å bli godkjent er ikke spesielt omfattende.

Du kan hovedsakelig gå frem på to måter for å bli godkjent som lærebedrift:

1. Du får hjelp av opplæringskontoret
Det er opprettet mange egne opplæringskontor, både bransjevise og tverrfaglige, som gir veiledning og råd til sine bedrifter og lærlinger. 
De loser deg gjennom alle formaliteter og påser at nødvendige søknader og kontrakter blir korrekt utfylt.
Dersom din bedrift ikke kan gi lærlingen tilstrekkelig opplæring i henhold til læreplanen, kan fylkeskommunen eller opplæringskontoret hjelpe deg å finne en annen bedrift som kan gi denne opplæringen. Vi kommer gjerne på besøk!

2. Du får hjelp av fagopplæringsavdelingen i fylkeskommunen
Fyll ut søknad om godkjenning som lærebedrift, og send dette til fylkeskommunen som behandler saken og godkjenner din bedrift
Hvis du ønsker mer informasjon, eventuelt hjelp med papirarbeidet, kan en representant for fagopplæringen i fylkeskommunen komme på besøk til bedriften din.

Hva skjer etter godkjenning?
Når bedriften er godkjent, får den en skriftlig bekreftelse fra opplæringskontoret eller direkte fra fylkeskommunen. Deretter kan du enten søke etter lærling selv, eller velge en kandidat som fylkeskommunen formidler. Opplæringskontoret kan være behjelpelig i prosessen.