TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Bli lærebedrift

Krav til godkjenning

Opplæringslovas § 4-3 sier at lærebedrifter skal godkjennes av fylkeskommunen etter faglig vurdering av Yrkesopplæringsnemnda.

Krav for å bli godkjent som lærebedrift

1.Lærebedriften skal kunne gi en opplæring som tilfredsstiller kravene i lov og forskrift, herunder læreplanen i faget.

2.Lærebedriften skal ha en faglig leder/instruktør med ansvar for opplæringen. Det er vanligvis et krav at faglig leder/instruktør har fag-/svennebrev i faget. I noen tilfeller kan en bedrift godkjennes når faglig leder/instruktør har annen relevant utdanning eller lang og allsidig praksis i faget.

3.Lærebedriften skal utvikle en intern plan for opplæring i bedriften slik at opplæringen dekker læreplanen. Fylkeskommunen eller et opplæringskontor kan bistå i dette arbeidet.
Vår erfaring er at både små og store bedrifter som driver en vanlig, allsidig virksomhet innen et fag ikke har problemer med å bli godkjent som lærebedrift.

Fagopplæringsetaten i fylkeskommunen vil hjelpe til med å avklare om bedriften kan bli godkjent. Dersom bedriften ikke kan gi opplæring i alle deler av læreplanen kan bedriften samarbeide med andre bedrifter om dette. Dette blir gjerne organisert via opplæringskontor som bedriftene kan slutte seg til. I slike tilfelle er det opplæringskontoret som trer inn i bedriftens sted som godkjent lærebedrift.