TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Startside

NY OPPLÆRINGSBOK

Dato: 31.05.2015

1. Juni konverterer TOKHA sin nye versjon av opplæringsboka

Hei alle sammen!

Vi sender ut denne informasjonen til veiledere og faglig ledere. Vi ønsker at veilederne tar ansvar for at lærlingene får denne informasjonen. Faglige ledere må påse at dette blir gjort.


Det er tid for å oppgradere den elektroniske opplæringsboka OLKWEB til den nyeste utgaven. Vi i TOKHA har testet denne en periode, og vi har bestemt oss for å konvertere den 1. Juni. Det vil si at opplæringsboka stenger den 31.5.
Det nye systemet skal være oppe og gå igjen tirsdag 2.6. Så ingen må bruke opplæringsboka den 1. Juni altså.

Status på oppdateringen vil komme på framsiden på www.tokha.no under "nyheter". Alle lærlinger må oppdatere opplæringsboka slik at denne er ajourført så godt som mulig innen 31. Mai. Det er altså siste mulighet til å logge seg på den opplæringsboka vi har nå. All info dere allerede har ført inn i opplæringsboka, vil selvfølgelig bli med over i den nye.

Det er veldig enkelt å føre logg i den nye opplæringsboka, så det regner vi med at alle lærlingene klarer. Fra og med 2. juni, logger alle sammen seg inn i den nye opplæringsboka for å bli kjent med systemet, både veiledere, lærlinger og faglig ledere. Det er enkelt å navigere i den, og det er samme brukernavn og passord som før. Det er en brukerveiledning inne på opplæringsboka. Den finner man helt nederst på siden når man er innlogget.

De som skal ta fagprøve denne sommeren, og føler de har alt ajour i boka før den 31. Mai, trenger ikke å gå inn i den nye opplæringsboka hvis de ikke ønsker.


Til alle som gruer seg til å sette seg inn i et nytt system, kan vi bare be om at dere tar ta det knusende med ro. Det er veldig store likheter med det gamle systemet, og denne versjonen er mye bedre og enklere på flere måter. Vi kommer rundt til bedriftene på opplæringsrunde etter avtale med dere.

Denne informasjonen skulle egentlig ha blitt sendt ut til dere litt tidligere, men pga at vi ventet på noen svar fra produsenten av program, ble det litt vel tett opp i mot overgangsdato. Beklager dette, men håper det går fint, og det er bare å si fra om det er noe dere lurer på. Viktig at denne informasjonen sprer seg ut så raskt som mulig.


Lykke til!


Mvh
Ingeborg K. Lian
Håvard Hjelen
TOKHA