TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Startside

Lenker

Her vil du finne nyttige lenker som bl.a. gir informasjon om videregående opplæring, opplæring i bedrift,

om ulike yrker og om næringslivet i Aure og Hemne:

 

http://www.velgetyrke.no   om opplæringskontorene 
http://www.vilbli.no   om videregående opplæring
http://www.hemne.vgs.no om Hemne videregående skole
https://www.trondelagfylke.no/ om Trøndelag fylkeskommune
http://mrfylke.no  om Møre og Romsdal fylke
http://www.fagopplaering.no om fagopplæring
http://www.hnf.no  om Hemne Næringsforum
http://www.aureforum.no om Aure Næringsforum
http://www.hemne.kommune.no om Hemne kommune
http://www.snillfjord.kommune.no om Snillfjord kommune
http://www.aure.kommune.no om Aure kommune 
http://lanekassen.no om Statens Lånekasse
http://www.blisnekker.no nyttig info om om trevaresnekkeryrket
http://www.jobbfeber.no nyttig info om yrker
http://www.hemneportalen.no Nyheter fra Hemne
http://www.kommunenvår.no

Bedrifter i Hemne