TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Startside

Ny app for oppdateringer av opplæringsboka

Dato: 26.06.2013

Det er nå mulighet for å oppdatere loggen i opplæringsboka ved nedlasting av ny app. Les mer her

www1.olkweb.no/norges-nyhet-mobilapp-olkmob/