TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Startside

LEDIG STILLING

Dato: 22.01.2013

TOKHA søker etter ny medarbeider i 40 % stilling

Stillingen er utlyst i Sør-Trøndelag tirsdag 22.1.2013 og i Søvesten 24.1.2013

Stilingsannonse