TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Startside

Tiltakspakken 2012

Dato: 10.04.2012

Sør-Trøndelag Fylkeskommune bidrar med ekstraordinære  virkemidler for bedrifter som tar inn lærlinger i 2012. TOKHA ordner dette for sine medlemmer

Ekstraordinære virkemidler til fagopplæring- Tiltakspakke 2012
1.         Det utbetales kr. 10 000,- til lærebedrifter som tegner lære/opplæringskontrakt med
elever med ungdomsrett før 15.juli 2012. Dette gjelder elever med folkeregisteret
adresse i Sør-Trøndelag. Det forutsettes at opplæringskontor overfører minimum
50 % av dette beløpet til medlemsbedriften.
 
2.         Formidling skal være meldt via Vigo-bedrift eller direkte til fylkeskommunen:
formidling@stfk.no innen denne dato. (læretidsstart- dato kan være etter 15.7.2012)
 
3.         Det utbetales kr. 30 000,- til nye lærebedrifter som tegner lære/opplæringskontrakt i
løpet av kalenderåret 2012. Med ny bedrift menes de som tegner lære- eller
opplæringskontrakt for første gang etter Kunnskapsløftets læreplaner. Det forutsettes
at opplæringskontor overfører minimum 50 % av dette beløpet til medlemsbedriften.
4.         Det settes av 3 mill. kroner til skolene for å styrke arbeidet med formidling av elever
og lærekandidater, samt bidra til å skaffe flere læreplasser.
 
5.         Bedrifter som tar inn søkere som trenger ekstra veiledning og tilrettelegging, vil i
forkant av kontraktsinngåelse få tilsagn om resurser fra fylkeskommunen.
En klar definisjon av søkergruppa er vanskelig, men eksempler kan være:
·      søkerne tilfredsstiller ikke de kravene bedriftene stiller
·      søkningen til faget er så stor at bedriftene må gjøre ekstra tilrettelegging dersom det skal bli plass til flere
 
6.         Fylkeskommunen setter av midler til uforutsette hendelser grunnet finansuro og andre
utfordringer i arbeids /næringslivet.
 
Midler fra Tiltakspakken 2012 utbetales etter søknad. Siste frist for å søke settes til 15.12.2012.